EXPROOF WEEGBRUGGEN
Ex-proof versies van alle Baykon standaard truck- en railweegschalen zijn beschikbaar voor verschillende toepassingen in zone1/21 en zone 2/22 geclassificeerde explosiegevaarlijke omgevingen.


Volgens de onderstaande stappen kunt u uw weegbrug configureren die aan uw eisen voldoet met het beste weeginstrument en het weegplateau.
• Selecteer het instrument dat aan uw eisen voldoet van Exproof Weighing Electronics
• Voor meer informatie over onze vrachtwagen- en spoorweegschalen verwijzen wij u naar Voertuigweegschalen
• Neem contact op met Baykon en geef de volgende informatie op:
- Weegindicator die u hebt geselecteerd en uw toepassing samen met uw vereisten
- Uw eisen aan het platform.
- Informatie over uw accessoire vereiste zoals batterij, kabel, junc. box, etc
- Informatie over randapparatuuraansluitingen, veldbusvereisten enz.
- Type stroombron
- Korte beschrijving van uw gebruik en aanvullende vereisten die u nodig hebt
- Uw classificatie van explosiegevaarlijke omgevingen op basis van ATEX / IECEx veiligheidsnormen
Op basis van de informatie die u verstrekt, biedt Baykon u de beste en betrouwbare Ex-proof oplossing die voldoet aan uw eisen en operationele veiligheid.

Exproof Vehicle Scales
Ex-proof versions of all Baykon standard Truck and Rail Scales are available for your various applications in Zone1/21 and Zone 2/22 classified hazardous areas.

 

Following the steps below, you can configure your scales that meets your requirements with the best weighing instrument and the weighing platform.
• Select the instrument which meets your requirements from  Exproof Weighing Electronics
• For details on our truck and railway scales please refer to  Vehicle Scales

Please contact Baykon and provide the following information:
- Weighing indicator that you selected and your application along with your requirements
- Your requirements on the platform.
- Information on your accessory requirement like battery,cable, junc. box,etc

 

- Information on peripheral connections, fieldbus requirement etc.
- Power source type
- Short description on your usage, and additional requirements you need
- Your hazardous area classification based on ATEX / IECEx safety standards

Based on the information you’ll provide, Baykon will offer you the best and reliable Ex-proof solution that meet your requirements and operation safety.

 

Please contact with our sales team. international@baykon.nl

 

Please contact with our sales team. international@baykon.nl

Baykon_Automatic_Truck_Scale_System_Catalouge
Please fill in the form is for communication so that we may return quickly and effectively.
Name *
Surname *
Company *
Sector
Status
E-Mail (Company ) *
Telephone
Country
City
Notes
By clicking the submit button you are allowing Baykon to contact you to fulfil your request as soon as possible. Thank you for contacting us.
Ad & Soyad*
Kurum *
E-Mail*
Telefon *
CERTIFICATION
© 2016 Copyright
BAYKON INC.
All rights reserved
Sign Up